THÁNG 3 CHINA 2015

Từ ngày 1 đến ngày 4 tháng 12 năm 2015, khớp nối ống kẹp Bắc Kinh đã có mặt trên Marintech China 2015.

307442be-1b37-42c3-a1d6-fbd40801c665


Thời gian đăng: 14-07-2017
Trò chuyện trực tuyến WhatsApp!