Động cơ

Khớp nối ống kẹp Bắc Kinh dùng trong động cơ

Loại sản phẩm: Khớp nối đa năng GRIP-M

Dùng trong hệ thống đường ống làm mát.

Trò chuyện trực tuyến WhatsApp!